Wmo Adviesraad Dordrecht

Welkom op de website Wmo adviesraad Dordrecht

Welkom op de website Wmo adviesraad Dordrecht

Welkom op de website van de Wmo adviesraad Dordrecht. Deze raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, het college van Burgemeester en Wethouders over het beleid voor maatschappelijke ondersteuning. Het gaat daarbij om alle onderwerpen die vallen binnen het Sociale Domein.

Het doel van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is om burgers zolang mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en hiertoe, indien nodig, te stimuleren en/of te ondersteunen. Niet alleen op het gebied van zorg, wonen en welzijn, maar ook op het terrein van onderwijs, arbeid, vervoer, recreatie en sport. De Wmo adviesraad wil met zijn adviesen eraan bijdragen dat elke burger in Dordrecht mee kan doen. Heeft u suggesties voor verbeteringen op het terrein van voorzieningen, zorg of welzijn?...

Signalen of knelpunten ?

Ervaart u knelpunten of heeft u signalen over het Sociaal Domein, in het bijzonder op het gebied van jeugd en onderwijs, participatie en maatschappelijk ondersteuning?

Meld u deze aan de Wmo adviesraad Dordrecht.

Dit kan per email aan: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl

Hulpvraag voor Wmo-voorziening?

Heeft u een hulpvraag voor een Wmo-voorziening? Belt u dan naar het Wmo-loket bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Tel. 078 - 770.89.10 Bereikbaar van 10.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur.