Wmo Adviesraad Dordrecht

Welkom op de website Wmo adviesraad Dordrecht

Welkom op de website  Wmo adviesraad Dordrecht

Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel is, dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

Burgers en hun organisaties aan het woord
De Wmo adviesraad Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners, die met de Wmo te maken krijgen. De Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wmo en de toegankelijkheid van de Dordtse samenleving. De Wmo adviesraad Dordrecht is ook vertegenwoordigd in de
Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden.

Wmo 2015

Wmo 2015

Nu de Eerste Kamer op 8 juli 2014 heeft ingestemd met het wetsvoorstel, is de nieuwe Wmo 2015 een voldongen feit. Dit betekent dat alle gemeenten in Nederland vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn voor het ondersteunen van kwetsbare inwoners, zoals ouderen lees verder

Decentralisaties

Decentralisaties

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In de Drechtsteden werkt een regionaal programmateam aan het beleid om vanaf 2015 de nieuwe taken uit te kunnen voeren. lees verder

10 misverstanden over de Wmo

10 misverstanden over de Wmo

Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wmo 2015. Mensen die nu zorg en ondersteuning krijgen uit de AWBZ gaan over naar de gemeente. Deze veranderingen roepen niet alleen vragen op, maar ook misverstanden. Misverstanden die tot onnodige onrust kunnen leiden.  lees verder

Project v/d maand

Dagbesteding "Zo Mooi Samenwerken"

Dagbesteding "Zo Mooi Samenwerken"

Nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief