Wmo Adviesraad Dordrecht

Luisterend, signalerend & adviserend, onafhankelijk

Luisterend, signalerend & adviserend, onafhankelijk


De Wmo adviesraad Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor alle inwoners van Dordrecht op het vlak van de Wmo en Jeugd.

Heeft u vragen, opmerking of verbeteringen?
Neem dan contact met ons op.
Ook om andere redenen raken we graag met u in gesprek!

Luisterend

De wensen en ervaringen van burgers en professionals in Dordrecht staan centraal. Ook op andere wijze halen we informatie op uit de Dordtse samenleving.

Signalerend & adviserend

We gebruiken de opgehaalde informatie om signalen af te geven. En om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Onafhankelijk

We zijn onafhankelijk. En handelen steeds vanuit die houding.