Wmo Adviesraad Dordrecht

Welkom op de website Wmo adviesraad Dordrecht

Welkom op de website Wmo adviesraad Dordrecht

Burgers en hun organisaties aan het woord
De Wmo adviesraad Dordrecht is de onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en gezamenlijke belangenbehartiging voor alle inwoners, die met de Wmo te maken krijgen. De Wmo adviesraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wmo en de toegankelijkheid van de Dordtse samenleving. De Wmo adviesraad Dordrecht is ook vertegenwoordigd in de
Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden.

Laatste nieuws
Nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze nieuwsbrief