Wmo Adviesraad Dordrecht

Nieuwsoverzicht

Oproep: nieuwe leden Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht

Toegevoegd: donderdag, 17 mei 2018

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht zoekt 4 nieuwe enthousiaste en capabele leden voor de portefeuilles Wmo en Jeugdhulp. De onafhankelijke adviesraad bestaat uit vrijwilligers en geeft het College van B&W van de gemeente Dordrecht gevraagd en ongevraagd advies over het beleid in het sociaal domein. Voor meer inforamtie kunt u bellen met Jan Slappendel (voorziter) M 06 23 75 76 85 of Judith Broerse (beleidsmedewerker) M 06 21 50 54 87. Wilt u zich aanmelden als kandidaat lid? Stuurt u dan voor 31 mei een korte motivatiebrief en uw cv naar : wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl. Na uw reactie neemt de Adviesraad contact met u op om kennis te maken.

Alle artikelen