Wmo Adviesraad Dordrecht

Netwerkbijeenkomst over uw ervaringen met de uitvoering van de Wmo (woensdagavond 31 oktober 2018)

Toegevoegd: woensdag, 19 september 2018

Uitnodiging netwerkwerkbijeenkomst op 31 oktober 2018

Voor maatschappelijke organisaties, cliënten- en huurders(raden) en belangenbehartigers

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht en de Cliëntenraad van MEE Plus nodigen u van harte uit voor de netwerkbijeenkomst op woensdagavond 31 oktober a.s.
We willen graag met u in gesprek over uw ervaringen met de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

  • Welke knelpunten ziet u en welke tips heeft u voor verbeteringen?
  • Welke goede ervaringen heeft u zelf opgedaan of heeft u gehoord van uw achterban, die u met ons wilt delen?
  • Vorm en meerwaarde van medezeggenschap in de nieuwe context (in afstemming met andere organisaties)

De Adviesraad Wmo & Jeugd neemt uw ervaringen en signalen mee in de gesprek met de gemeente Dordrecht.
De Cliëntenraad neemt uw ervaringen mee in de gesprekken met de bestuurder van MEE Plus.
Bovendien willen we met u bekijken hoe we met elkaar kunnen samenwerken om gebruik te maken van elkaars expertise en ervaringen. Samen staan we sterker!

Zie bijgevoegde uitnodiging voor het volledige programma en nadere details.

Documenten en dossiers: