Wmo Adviesraad Dordrecht

Een klein succesje: Procesverbetering maximale tarieven PGB

Toegevoegd: zondag, 30 september 2018

Rond de jaarwisseling kregen we signalen dat de maximale tarieven voor het PGB niet op tijd bekend zijn bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn we als Adviesraad Wmo & Jeugd in gesprek gegaan met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). We hebben gevraagd hoe zij ervoor kunnen zorgen dat in het vervolg alle klanten op tijd en goed geïnformeerd worden over hun PGB en de precieze werkwijze bij aanpassingen.

Rond de jaarwisseling kregen we signalen dat de maximale tarieven voor het PGB niet op tijd bekend zijn bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn we als Adviesraad Wmo & Jeugd in gesprek gegaan met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). We hebben gevraagd hoe zij ervoor kunnen zorgen dat in het vervolg alle klanten op tijd en goed geïnformeerd worden over hun PGB en de precieze werkwijze bij aanpassingen.

De SDD heeft laten weten dat er afspraken gemaakt zijn met Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal verzorgt de administratieve uitvoering van de Wmo. Daarnaast zijn medewerkers van de SDD bezig om te kijken naar een efficiënter proces van het PGB.

Op 8 november 2018 wordt het definitieve besluit voor de nieuwe PGB tarieven voorgelegd aan het Drechtstedenbestuur. De SDD kan dan uiterlijk 15 november 2018 deze tarieven doorgeven aan Zorg-Lokaal. Zorg-Lokaal is op dit moment bezig met de planning voor een gefaseerde aanlevering rondom het proces ‘Aanlevering toekenningsberichten SVB’. Door een gefaseerde aanlevering en een vastgelegd proces willen zij borgen dat ze proefberekeningen kunnen maken en de eventuele uitval kunnen oplossen en dus voorkomen in de echte budgetberekeningen.

Zowel Zorg-Lokaal als de SDD zullen hun uiterste best doen om het PGB proces 2018/2019 soepel te laten verlopen.