Wmo Adviesraad Dordrecht

Vergaderdata Wmo adviesraad Dordrecht


De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar en u kunt deze als toehoorder bijwonen. Wel graag vooraf contact opnemen.

In 2018 vergaderen we maandelijks op de dinsdag op onderstaande dagen:

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 20 maart
  • 17 april
  • 22 mei
  • 19 juni
  • 17 juli
  • 21 augustus
  • 18 september
  • 16 oktober
  • 13 november
  • 11 december

Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Plaats: Dordrecht.