Wmo Adviesraad Dordrecht

Decentralisatie

Decentralisatie AWBZ en Jeugd

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd
en de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


In de Drechtsteden werkt een regionaal programmateam aan het beleid
om vanaf 2015 de nieuwe taken uit te kunnen voeren.
Op de website www.drechtsteden.nl/decentralisaties vindt u het laatste nieuws en achtergrondinformatie over de decentralisatie van de AWBZ en de invoering
van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) in de Drechtsteden. Op de website www.onsNzorg.nl leest u
meer over de beleidsontwikkeling voor jeugdhulp vanaf 2015.

 

Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid opgericht

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van de jeugdhulp.
Om sturing mogelijk te maken op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp, is door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid
de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid opgericht.

Namens de 17 gemeenten draagt de Serviceorganisatie zorg voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, de budgetbeheersing, de informatievoorziening en het accountmanagement. Ook ondersteunt de Serviceorganisatie de jeugdteams met ICT voor de toegang, indicatie en het verlenen van ambulante hulp.

Wilt u meer informatie over de taken en rollen die de organisatie vervult? Of wilt u meer weten over hoe het inkoopproces van de jeugdhulp eruit ziet? Kijk dan op www.jeugdzhz.nl.