Wmo Adviesraad Dordrecht

Privacy-verklaring

Privacyverklaring Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht vastgesteld dd. 29-5-2018

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.wmo-adviesraaddordrecht.nl

Singel 395

3311 HG Dordrecht

Telefoon: 078 617 69 82

E-mail: wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Adviesraad Wmo & Jeugd Dordrecht (hierna afgekort tot de Adviesraad) verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u lid bent van onze Adviesraad, met ons samenwerkt en/of geïnteresseerd bent in onze activiteiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum van de leden, bij hun voordracht als lid
  • Foto van de leden (voor op de website).

Wij bewaren geen bijzondere c.q. meer gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw godsdienst of gezondheid.

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Adviesraad verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen e-mailen of bellen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te voeren
  • U te informeren over onze activiteiten, eventueel via een periodieke digitale nieuwsbrief.

De enige grondslag waarop we uw gegevens verwerken is:

  • uw expliciete toestemming.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

De Adviesraad  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen per doelgroep, met de daarbij behorende soorten persoonsgegevens:

1. Leden van de Adviesraad:

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht, woonadres, mailadres, telefoonnummer(s)

Bewaartermijn: De periode waarin zij lid zijn van onze Adviesraad.

2. Samenwerkingspartners:

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht, functie, mailadres, telefoonnummer.

Bewaartermijn: totdat iemand meldt niet langer de contactpersoon te (willen) zijn voor deze samenwerkingspartner

3. Mensen die zich aanmelden voor een van onze themabijeenkomsten

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht, mailadres en evt. telefoonnummer

Bewaartermijn: totdat het verslag van de themabijeenkomst verstuurd is. Met hun schriftelijke toestemming tot en /met verzending van de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.

4. Abonnees van onze digitale nieuwsbrief:

Soort persoonsgegevens: Naam (voor- en achternaam), geslacht en mailadres

Bewaartermijn: tot mensen hun abonnement opzeggen.

5. Sollicitanten voor onze Adviesraad

Soort persoonsgegevens: cv met NAW en geboortedatum

Bewaartermijn: totdat de sollicitatieprocedure is afgerond. Als zij lid worden van de Adviesraad geldt lid 1.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Adviesraad krijgt secretariële ondersteuning van Zorgbelang Zuid-Holland, die uw persoonsgegevens dus verwerkt in onze opdracht. Daarbij zorgt Zorgbelang ZH voor een voldoende niveau van beveiliging en gaat hij vertrouwelijk om met uw gegevens. De Adviesraad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij we daarvoor expliciet uw toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij verzamelen geen gegevens over de bezoekers van onze website, door middel van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Adviesraad. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om eventueel een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Adviesraad neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan svp contact met ons op via wmo-adviesraaddordrecht@zorgbelang-zuidholland.nl