Wmo Adviesraad Dordrecht

Samenwerking met de ouderenbonden

In Dordrecht zijn vier ouderenbonden, Dordtse Seniorenbond, Baron, KBO (www.kbozuidholland.nl) en de PCOB (www.pcob.nl).
Drie keer per jaar is er een gezamenlijk overleg van de besturen van de ouderenbonden en de Wmo adviesraad.
We bespreken dan de onderwerpen waar zowel de ouderenbonden als de Wmo adviesraad mee bezig zijn.

De ouderenbonden organiseren twee keer per jaar een themabijeenkomst voor al hun leden. De aankondiging vindt u onder het kopje laatste nieuws